Kvalitet og HMS

Helse, miljø og sikkerhet er sentrale verdier i Skipavika Offshore Service, og vi har strenge HMS-regler i vårt arbeid.
Skipavika Offshore Service har satt som mål å ha null feil innen kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å være annerkjent for våre KHMS-resultater og KHMS-kultur.

Kjerneverdier

  • Engasjerte medarbeidere
  • Problemløsing
  • Nyskapende
  • Kvalitet
  • Effektivitet
  • Snakke med hverandre og ikke om hverandre