Stålarbeid, utrusting og maritime operasjoner

i Skipavika, Mongstad Havnebasseng.