Vårt forretningsområde

OFFSHORE & ONSHORE

Skipavika Offshore Service AS er en totalleverandør på services og vedlikehold av utstyr for onshore og offshore industrien i tillegg til at vi deltar i ombyggingsprosjekt innen rigg og skip i Mongstad havnebasseng.

VERKSTEDSHALL

Vi har en verksteds hall på 800 m2 i Skipavika med overbygd spyleplass og fundament for basekar.

SKIPSELEKTRO

Vi leverer også elektrotjenester til skip og rigg. Herunder prosjektledelse, prosjektering, lavspent- og høyspentinstallasjoner. Produktutvikling og produksjon av automatiserte kontrollskap og tavler.

SKIPAVIKA HAVN

Skipavika havn ligger godt i le for vind, bølger og dønninger. Havnen har god og sikker adkomst fra lossestasjon til kaifront. Det er ingen høyderestriksjoner og gode dybdeforhold. 7 kaier med gode fendere og sterke pullerter for store og små skip eller rigger. Skipavika ligger utenfor offentlige havneområder, og vil derfor være gunstig i forhold til avgifter ved anløp. Det er ingen spesifikke krav til taubåter ved fortøyning. Moderne overnattingsfasiliteter like utenfor ISPS port. Catering er tilgjengelig. Lastebiler, kraner og annet serviceutstyr er tilgjengelig på stedet og i nærområdet.